Công ty dịch vụ MOBIFONE Khu vực II

CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2 đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Mobifone

CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2

Website: http://mobifone.vn

Lĩnh vực hoạt động: Viễn thông

Văn phòng trụ sở:

  • Địa chỉ: Lô VP1, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 84 43 78 31 733
  • Email: webmastermobifone.com.vn

Văn phòng Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 2

  • Địa chỉ: MM 18, đường Trường Sơn, phường 14, Quận 10, TP. HCM
  • Điện thoại: 08 866 2382

Mô tả dự án: