11 bước để lập kế hoạch triển khai CRM thành công

Bất kỳ một dự án nào cùng caĐể triển khai một dự án CRM thành công thì vấn đề đầu tiên là cần có một kế hoạch thực hiện CRM tốt. Bài viết này chia sẻ các bước cần phải tiến hành khi tạo lập 1 kế hoạch triển khai dự án CRM cho doanh nghiệp của bạn.

Các bước triển khai CRM

Bây giờ, Hãy cùng Online CRM tìm hiểu 11 Bước lập kế hoạch triển khai CRM thành công

1. Xây dựng đội ngũ dự án chuẩn

Một nhóm thực hiện dự án CRM được đề nghị sẽ bao gồm: người điều hành chung, người quản lý dự án, người quản trị CRM và người sử dụng chính.

2. Thiết lập mục tiêu ban đầu rõ ràng

Cần xác định rõ ràng các mục tiêu vĩ mô cho kế hoạch của bạn. Ví dụ: cần các báo cáo tốt hơn, một chu trình bán hàng ngắn hơn hay tỉ lệ chuyển đổi giữa khách hàng tiềm năng và khách hàng thực sự được cải thiện…

Tìm hiểu thêm về Một số lợi ích và tính năng của riêng SugarCRM

3. Xác định mục tiêu cần ưu tiên

Lên kế hoạch thực hiện CRM của bạn với cách tiếp cận từng giai đoạn. Tập trung vào các mục tiêu có thể đánh nhanh thắng nhanh.

4. Xem xét lại các quy trình của bạn

Xem xét lại các quy trình của bạn để đánh giá xem nó sẽ được quản lý như thế nào bởi một ứng dụng CRM.

5. Xem xét đầu ra của CRM

Xác nhận các số liệu quan trọng mà bạn muốn hệ thống CRM của bạn đo lường. Hãy suy nghĩ về các loại báo cáo, biểu đồ và các thông tin khác mà bạn sẽ phải theo dõi trong suốt quá trình quản lý sau này.

6. Xác định dữ liệu mà CRM cần quản lý

Xác nhận những dữ liệu bạn cần phải theo dõi trên mỗi bản ghi CRM bao gồm người liên lạc, các cơ hội kinh doanh, các vụ việc, chiến dịch, đầu mối và bất kỳ mối quan hệ hoặc quá trình nào đó cần được quản lý.

7. Chuẩn bị dữ liệu

Những dữ liệu cần nhập vào hệ thống CRM mới của bạn? Làm thế nào để làm sạch dữ liệu cũ? Với dữ liệu cũ thì bạn muốn lấy từ thời điểm nào? Loại thông tin nào sẽ được nhập ngoài danh sách người liên lạc và các công ty?

8. Tích hợp CRM

Ứng dụng CRM của bạn cần phải tích hợp với các ứng dụng nào hiện có? Mức độ tích hợp như thế nào tới các nguồn dữ liệu khác? Truy cập chỉ đọc, đồng bộ 1 chiều hoặc 2 chiều, có tích hợp với quy trình xử lý đơn hàng hay trang web.

Xem thêm các tính năng tích hợp hiện có trên phần mềm CloudPro CRM Tại đây

9. Phân quyền sử dụng

Làm thế nào dữ liệu CRM sẽ được chia sẻ giữa các nhóm? Xem xét phân quyền theo vai trò người dùng. Có phải tất cả người dùng đều được phép ví dụ như xuất sang Excel hoặc truy cập vào tất cả hồ sơ?

Bạn đã biết gì về Hiện trạng & mục tiêu triển khai CRM chưa ?

10. Xác định các rủi ro

Mỗi dự án CRM có những rủi ro liên quan đến công nghệ, người sử dụng và quy trình. Đánh giá những rủi ro lớn nhất đối với dự án của bạn và thực hiện các bước để giảm thiểu các mối đe dọa.

11. Tạo một kế hoạch CRM thông qua người dùng

Việc ít thông qua người dùng đầu cuối là nguyên nhân số 1 về sự thất bại của dự án CRM. Tham khảo ý kiến người sử dụng chính ở giai đoạn đầu sẽ kích thích sự quan tâm của họ. Đảm bảo các cam kết và ủng hộ CRM từ phía lãnh đạo. Đề cử 1 người dùng CRM trong từng bộ phận và tạo thuận lợi cho việc sử dụng của người dùng bằng các buổi huấn luyện sử dụng.

Điều kiện cần triển khai CRM thành công là gì?

Bây giờ bạn đã có 11 bước để thực hiện dự án CRM của bạn, hãy liên hệ OnlineCRM để thảo luận và thực hiện chiến lược của bạn cũng như nhận lời khuyên từ các chuyên gia CRM của chúng tôi hoặc ấn vào nút bên dưới để xem bảng giá tham thảo nhé.

Tham khảo bảng giá


Tham khảo các bài viết liên quan khác:

9 dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp cần CRM

Thế nào là một giải pháp CRM toàn diện

Sự khác nhau giữa CRM tiêu chuẩn và CRM theo ngành

Triển khai CRM nên THUÊ, MUA hay TỰ TRIỂN KHAI?

11 Bước lập kế hoạch CRM

Mười một khuyến nghị cho việc lập kế hoạch cho chiến lược quản lý quan hệ khách hàng nhằm tạo nên thành công ban đầu và mang lại các giá trị về lâu dài cho công ty của bạn.

1. Xây dựng đội ngũ dự án chuẩn:

Một nhóm thực hiện dự án CRM được đề nghị sẽ bao gồm: người điều hành chung, người quản lý dự án, người quản trị CRM và người sử dụng chính.

2. Thiết lập mục tiêu ban đầu rõ ràng:

Cần xác định rõ rang các mục tiêu vĩ mô cho kế hoạch của bạn. Ví dụ: cần các báo cáo tốt hơn, một chu trình bán hang ngắn hơn hay tỉ lệ chuyển đổi giữa khách hàng tiềm năng và khách hàng thực sự được cải thiện…

3. Xác định mục tiêu cần ưu tiên:

Lên kế hoạch thực hiện CRM của bạn với cách tiếp cận từng giai đoạn. Tập trung vào các mục tiêu có thể đánh nhanh thắng nhanh.

4. Xem xét lại các quy trình của bạn:

Xem xét lại các quy trình của bạn để đánh giá xem nó sẽ được quản lý như thế nào bởi một ứng dụng CRM.

5. Xem xét đầu ra của CRM:

Xác nhận các số liệu quan trọng mà bạn muốn hệ thống CRM của bạn đo lường. Hãy suy nghĩ về các loại báo cáo, biểu đồ và các thong tin khác mà bạn sẽ phải theo dõi trong suốt quá trình quản lý sau này.

6. Xác định dữ liệu mà CRM cần quản lý:

Xác nhận nhưng dữ liệu bạn cần phải theo dõi trên mỗi bản ghi CRM bao gồm người liên lạc, các cơ hội kinh doanh, các vụ việc, chiến dịch, đầu mối và bất kỳ mối quan hệ hoặc quá trình nào đó cần được quản lý.

7. Chuẩn bị dữ liệu:

Những dữ liệu cần nhập vào hệ thống CRM mới của bạn? Làm thế nào để làm sạch dữ liệu cũ? Với dữ liệu cũ thì bạn muốn lấy từ thời điểm nào? Loại thông tin nào sẽ được nhập ngoài danh sách người liên lạc và các công ty?

8. Tích hợp CRM

Ứng dụng CRM của bạn cần phải tích hợp với các ứng dụng nào hiện có? Mức độ tích hợp như thế nào tới các nguồn dữ liệu khác? Truy cập chỉ đọc, đồng bộ 1 chiều hoặc 2 chiều, có tích hợp với quy trình xử lý đơn hàng và hay trang web.

9. Phân quyền sử dụng:

Làm thế nào dữ liệu CRM sẽ được chia sẻ giữa các nhóm? Xem xét phân quyền theo vai trò người dùng. Có phải tất cả người dung đều được phép ví dụ như xuất sang Excel hoặc truy cập vào tất cả hồ sơ?

10. Xác định các rủi ro

Mỗi dự án CRM có những rủi ro liên quan đến công nghệ, người sử dụng và quy trình. Đánh giá những rủi ro lớn nhất đối với dự án của bạn và thực hiện các bước để giảm thiểu các mối đe dọa.

11. Tạo một kế hoạch CRM thông qua người dùng:

Việc ít thông qua người dùng đầu cuối là nguyên nhân số 1 về sự thất bại của dự án CRM. Tham khảo ý kiến người sử dụng chính ở giai đoạn đầu sẽ kích thích sự quan tâm của họ. Đảm bảo các cam kết và ủng hộ CRM từ phía lãnh đạo. Đề của 1 người dùng CRM trong từng bộ phận và tạo thuận lợi cho việc sử dụng của người dùng bằng các buổi huấn luyện sử dụng.

Bây giờ bạn có 11 bước để thực hiện dự án Quản lý quan hệ khách hàng của bạn, hãy liên hệ OnlineCRM để thảo luận và thực hiện chiến lược của bạn cũng như nhận lời khuyên từ các chuyên gia CRM của chúng tôi Visit:

11 Bước lập kế hoạch CRM Mười một khuyến nghị cho việc lập kế hoạch cho chiến lược quản lý quan hệ khách hàng nhằm tạo nên thành công ban đầu và mang lại các giá trị về lâu dài cho công ty của bạn. 1. Xây dựng đội ngũ dự án chuẩn: Một nhóm thực hiện dự án CRM được đề nghị sẽ bao gồm: người điều hành chung, người quản lý dự án, người quản trị CRM và người sử dụng chính. 2. Thiết lập mục tiêu ban đầu rõ ràng: Cần xác định rõ rang các mục tiêu vĩ mô cho kế hoạch của bạn. Ví dụ: cần các báo cáo tốt hơn, một chu trình bán hang ngắn hơn hay tỉ lệ chuyển đổi giữa khách hàng tiềm năng và khách hàng thực sự được cải thiện… 3. Xác định mục tiêu cần ưu tiên: Lên kế hoạch thực hiện CRM của bạn với cách tiếp cận từng giai đoạn. Tập trung vào các mục tiêu có thể đánh nhanh thắng nhanh. 4. Xem xét lại các quy trình của bạn: Xem xét lại các quy trình của bạn để đánh giá xem nó sẽ được quản lý như thế nào bởi một ứng dụng CRM. 5. Xem xét đầu ra của CRM: Xác nhận các số liệu quan trọng mà bạn muốn hệ thống CRM của bạn đo lường. Hãy suy nghĩ về các loại báo cáo, biểu đồ và các thong tin khác mà bạn sẽ phải theo dõi trong suốt quá trình quản lý sau này. 6. Xác định dữ liệu mà CRM cần quản lý: Xác nhận nhưng dữ liệu bạn cần phải theo dõi trên mỗi bản ghi CRM bao gồm người liên lạc, các cơ hội kinh doanh, các vụ việc, chiến dịch, đầu mối và bất kỳ mối quan hệ hoặc quá trình nào đó cần được quản lý. 7. Chuẩn bị dữ liệu: Những dữ liệu cần nhập vào hệ thống CRM mới của bạn? Làm thế nào để làm sạch dữ liệu cũ? Với dữ liệu cũ thì bạn muốn lấy từ thời điểm nào? Loại thông tin nào sẽ được nhập ngoài danh sách người liên lạc và các công ty? 8. Tích hợp CRM Ứng dụng CRM của bạn cần phải tích hợp với các ứng dụng nào hiện có? Mức độ tích hợp như thế nào tới các nguồn dữ liệu khác? Truy cập chỉ đọc, đồng bộ 1 chiều hoặc 2 chiều, có tích hợp với quy trình xử lý đơn hàng và hay trang web. 9. Phân quyền sử dụng: Làm thế nào dữ liệu CRM sẽ được chia sẻ giữa các nhóm? Xem xét phân quyền theo vai trò người dùng. Có phải tất cả người dung đều được phép ví dụ như xuất sang Excel hoặc truy cập vào tất cả hồ sơ? 10. Xác định các rủi ro Mỗi dự án CRM có những rủi ro liên quan đến công nghệ, người sử dụng và quy trình. Đánh giá những rủi ro lớn nhất đối với dự án của bạn và thực hiện các bước để giảm thiểu các mối đe dọa. 11. Tạo một kế hoạch CRM thông qua người dùng: Việc ít thông qua người dùng đầu cuối là nguyên nhân số 1 về sự thất bại của dự án CRM. Tham khảo ý kiến người sử dụng chính ở giai đoạn đầu sẽ kích thích sự quan tâm của họ. Đảm bảo các cam kết và ủng hộ CRM từ phía lãnh đạo. Đề của 1 người dùng CRM trong từng bộ phận và tạo thuận lợi cho việc sử dụng của người dùng bằng các buổi huấn luyện sử dụng. Bây giờ bạn có 11 bước để thực hiện dự án Quản lý quan hệ khách hàng của bạn, hãy liên hệ OnlineCRM để thảo luận và thực hiện chiến lược của bạn cũng như nhận lời khuyên từ các chuyên gia CRM của chúng tôi Visit: www.onlinecrm.vn